Voor het komende seizoen zijn we op zoek naar enkele nieuwe zaalwachten. De taken van de zaalwacht zijn onder andere: bijhouden scorebord, bijhouden van de administratie zoals inschrijving, doelpuntenmakers, gele en rode kaarten.

Als zaalwacht wordt je ingedeeld voor de eerste of de laatste 3 wedstrijden. Je bent er dus zo’n 2 uurtjes aan kwijt. Hoe vaak je wordt ingedeeld ligt aan het aantal zaalwachten die we tot onze beschikking hebben. Dankzij de zaalwachten kunnen wij als organisatie onze teams een goed georganiseerde avond aanbieden. Tevens ontvang je per 3 wedstrijden €10,-. Je krijgt een kerstattentie en wordt uitgenodigd voor de vrijwilligersavond. 

We hopen dat zich voldoende nieuwe zaalwachten aanmelden anders zijn we als organisatie genoodzaakt om alle teams verplicht te stellen om een zaalwacht af te vaardigen.

Vanaf komend seizoen stelt het bestuur dragen van een rugnummer verplicht. Alle teams die dit nog niet hebben worden dus verplicht om een rugnummer (evt. genummerde broek) in te voeren. Het dragen van rugnummers stelt de scheidsrechters beter in staat om correcte beslissingen te nemen. Tevens zal het bepalen van de doelpuntenmakers voor de zaalwachten er iets eenvoudiger op worden.

Tot nu toe zijn alleen spelers ingeschreven bij de Stichting Zaalvoetbalorganisatie. Volgens het regelement mogen een coach en verzorger op de bank plaatsnemen. Vanaf komend seizoen moeten zij wel over een lidmaatschapskaart beschikken. Dit stelt de organisatie in staat om beter toezicht te houden op een juiste gang van zaken tijdens de voetbalavonden. Bij de jaarlijkse inschrijvingsformulieren zal dus gevraagd worden om ook deze personen toe te voegen aan de lijst. De coach en verzorger tellen niet mee voor het maximale aantal van 15 spelers. Het is overigens niet verplicht om een coach en/of verzorger te hebben, dit is naar eigen inzicht.

WOUDENBERG - In onderstaand artikel treft u de verslagen van de op vrijdag 29 maart 2019 gespeelde wedstrijden.

WOUDENBERG - In onderstaand artikel treft u de verslagen van de op vrijdag 12 april 2019 gespeelde wedstrijden.

WOUDENBERG - In onderstaand artikel treft u de verslagen van de op vrijdag 22 maart 2019 gespeelde wedstrijden.

Subcategorieën