Mededeling Zaalvoetbal De Camp

Informatie zaalvoetbal seizoen 2022-2023

Beste zaalvoetballers,

In dit bericht willen wij jullie graag informeren over de actuele stand van zaken bij de Stichting Zaalvoetbalorganisatie De Camp.


Seizoen 2021-2022

Opnieuw hebben we een seizoen achter de rug dat niet is verlopen zoals we dat allemaal graag zouden willen. De uitval door corona en zelfs door een storm heeft ook afgelopen seizoen weer een zodanig grote verstoring gegeven, dat we niet konden spreken van een echte competitie. Verder hebben wij een probleem met de site, door het plotseling vertrek van de webmaster.

Tevens werden we geconfronteerd met de uitval van één van onze scheidsrechters. Dit is door de drie overige scheidsrechters gelukkig heel goed opgevangen. We zijn ze daar dankbaar voor!


Volgend seizoen (2022-2023)

Wij hopen volgend seizoen weer geheel op de gebruikelijke manier te kunnen spelen. We moeten dan nog wel wat hindernissen overwinnen. Op het volgende gebied:

Scheidsrechters: Op dit moment hebben twee scheidsrechters aangegeven te zullen stoppen aan het eind van het seizoen 2021-2022. Daarom hebben wij dringend aanvulling nodig van ons scheidsrechter team. Diverse oproepen en navraag in de omgeving bij andere zaalvoetbalorganisaties heeft nog niets opgeleverd. Dit kan het voortbestaan van het zaalvoetbal in Woudenberg ernstig in gevaar brengen. Dus bij deze een zeer dringende oproep om vanuit uw team een scheidsrechter te leveren of iemand te zoeken. Zie hiervoor ook de oproep op de website!

Zaalwachten: Ook zoeken wij nog een aantal zaalwachten, ook op dit gebied hebben we dringend versterking nodig. Graag horen wij wie geïnteresseerd is, combinaties op de avond waarop uw team speelt zijn mogelijk. Als hier niet voldoende respons komt, zullen wij mogelijk overgaan tot het bij toerbeurt verplicht leveren van een zaalwacht/tijdwaarnemer door de teams.

Bestuursleden: Tot slot zijn wij ook op zoek naar twee nieuwe bestuursleden, waarvan één webmaster en de andere zal in overleg enkele bestuurstaken kunnen overnemen van de zittende bestuursleden. Ook deze functies zijn heel belangrijk voor het voortbestaan van de zaalvoetbal en voor het bijhouden van een actuele en goede website.

Verder zullen we ook weer overgaan op het normale boetesysteem bij afmelden en de bijbehorende punten in mindering. De laatste weken van het lopende seizoen verliepen niet echt vloeiend door het grote aantal afmeldingen. Ook dat probleem hopen wij op te lossen.

Loading

Leave a Reply