Van Egdom MetaalbewerkingSpelers

581 Lykel Sok
582 Harco Sok
583 Marko Rietema
584 Herjan van de Pol
585 Piet van der Bas
586 Herman van den Bosch
587 Rutger Blankenstijn
588 Frits van der Bas
589 Benjamin Sok
590 Marcel van den Bosch
591 Symon Blankenstijn
593 Bouke Biemond
594 Lukas Blankenstijn

Van Egdom Metaalbewerking kan nog 2 spelers aan de lijst toevoegen.