Tot nu toe zijn alleen spelers ingeschreven bij de Stichting Zaalvoetbalorganisatie. Volgens het regelement mogen een coach en verzorger op de bank plaatsnemen. Vanaf komend seizoen moeten zij wel over een lidmaatschapskaart beschikken. Dit stelt de organisatie in staat om beter toezicht te houden op een juiste gang van zaken tijdens de voetbalavonden. Bij de jaarlijkse inschrijvingsformulieren zal dus gevraagd worden om ook deze personen toe te voegen aan de lijst. De coach en verzorger tellen niet mee voor het maximale aantal van 15 spelers. Het is overigens niet verplicht om een coach en/of verzorger te hebben, dit is naar eigen inzicht.